Rendering Plants

Subscribe to our Newsletter

How to choose a Fishmeal Plants

ความสำคัญและความเหมาะสมของขนาดโรงงานปลาป่น
โดย บริษัท เอ แอนด์ เอส ไทย เวิร์ค จำกัด
ส่วนใหญ่โรงงานปลาป่นในเอเชีย จะเป็นโรงงานปลาป่นสำหรับปลาที่มีไขมันต่ำ ซึ่งมีความง่ายต่อการใช้งาน และการบำรุงรักษา สามารถผลิตปลาป่นจากปลาสดทุกชนิด ที่มีไขมันไม่เกิน 3 % เช่น เศษปลาทุกชนิด, เศษปลาที่เหลือจากการบรรจุกระป๋อง ปลาทูน่า เศษปลาจากโรงงานซูริมี จะมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 24 / 55 / 90 / 120 / 160 ตัน ต่อวัตถุดิบเข้า 24 ชั่วโมง

โรงงานปลาป่นสำหรับปลาที่มีปริมาณไขมันปลาต่ำ ( LFP = Lean Fish Plants)
เหมาะสำหรับปลาที่มีปริมาณไขมันปลาไม่เกิน 3 % เช่นปลาอวนลาก เศษปลา โดยหม้ออบ รุ่นพิเศษ (Heavy Duty) ทนทานต่อการสึกหรอสูง ที่เกิดจากการขัดสีของทราย เปลือกหอย และ หินที่ติดมากับปลา
โรงงานปลาป่นสำหรับปลาที่มีปริมาณไขมันปลาสูง ( OFP = OILY Fish Plants)
เหมาะสำหรับปลาที่มีปริมาณไขมันอยู่มากกว่า 3 % เช่นปลาทูน่า ซาร์ดีน เศษปลา ส่วนประกอบจะเหมือนกับชุด LFP แต่จะมีการเพิ่มชุดหม้ออบและเครื่องบีบ แยกกาก สกัดน้ำมันปลา ชุดปั๊มและถังเก็บน้ำมันปลา ระบบทำงานโดยอัตโนมัติ Automatic ระบบสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 40 % ด้วยการเพิ่มชุด Waste Heat Evaporate เพิ่มเข้าไป


ข้อแนะนำ : เครื่องจักรที่กำลังการผลิตมากกว่า 30-40 % ของปริมาณปลา เฉลี่ยต่อวัน และต้องให้แน่ใจว่าระหว่างช่วงฤดูกาลผลิต สามารถผลิต 100 % ของปลาสด นั่นหมายความว่าเครื่องต้องทำงาน 24 ชั่วโมงต่อวัน ปลาสด 4 ตัน จะให้ปลาป่น 1 ตัน กุญแจสำคัญ ของปลาป่นที่ดี อยู่ที่ความสดสะอาดของปลา (วัตถุดิบ) ถ้าหากต้องการเก็บปลาไว้ในถังพัก ควรจะต้องแช่น้ำแข็งไว้ตลอด

โรงงานปลาป่นสำหรับปลาที่มีไขมันต่ำ LFP : Lean Fish Plants

ขนาดโรงงาน
กำลังการผลิต (ตัน ต่อ 24 ชม.) ลักษณะ
LFP 24 24-30 ตัน
ถ้ามีปลาสด หรือเศษปลา 10-12 ตันต่อวัน ที่ต้นทุนต่ำ และไม่ได้วางแผนที่จะขยายการผลิตในภายหลัง สมมุติว่าปลาสด 12 ตันต่อวันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จะสามารถคืนทุนได้ภายใน 6 เดือน เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเล
LFP 55 55-60 ตัน
เป็นรุ่นที่นิยมในเขตเอเชีย เหมาะสำหรับผู้ผลิตอาหารทะเล และแพปลาขนาดเล็ก
LFP 90 90-100 ตัน เป็นเครื่องที่ใช้กันมากสำหรับผู้ผลิตอาหารทะเล และแพปลาขนาดใหญ่ และแพปลาขนาดกลาง
LFP 120 120-130 ตัน
เป็นเครื่องที่ใช้กันมากสำหรับผู้ผลิตอาหารทะเล และแพปลาขนาดใหญ่ ในเอเชีย
LFP 160 160-180 ตัน
เป็นเครื่องขนาดใหญ่ที่สุดที่จำหน่ายในเขตเอเชีย แต่เป็นขนาดเล็กที่สุดในปรเทศที่มีการผลิตปลาป่นขนาดใหญ่ อย่างเช่น นอร์เวย์ เดนมาร์ก เปรู และชิลี ประเทศเหล่านี้มีขนาดของกำลังการผลิตอยู่ในช่วง 600-4000 ตัน ปลาสดต่อวัน ซึ่ง จะทำการผลิตโดยทันที เพื่อที่จะได้ปลาป่นที่มีคุณภาพ

โรงงานปลาป่นสำหรับปลาที่มีไขมันสูง OFP : Oily Fish Plants

ขนาดโรงงาน กำลังการผลิต (ตัน ต่อ 24 ชม.) ลักษณะ
OFP 24 24-30 ตัน
เป็นรุ่นที่นิยมติดตั้งในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลขนาดเล็ก ที่สามารถสกัดไขมันจากปลาได้
OFP 55 55-60 ตัน
เป็นเครื่องขนาดเล็กสำหรับอุตสาหกรรมปลาป่นที่เป็นระบบสกัดไขมันปลาน้ำข้นเหนียวที่มีโปรตีนปะปนอยู่ สามารถนำกลับเข้าไปในหม้ออบอีกครั้ง หรือทิ้งไปก็ได้
OFP 90 90-100 ตัน เป็นเครื่องขนาดกลาง นิยมใช้กันมากในเขตเอเชีย สำหรับการผลิตปลาป่น จากปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน และปลาจำพวกปลาดุก
OFP 160 160-180 ตัน
จะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 220 ตันต่อชั่วโมง และในเวลาเดียวกัน อัตราการใช้ไอน้ำ ลดลงประมาณ 40 %

Download : How to choose a Fishmeal Plants
Link to pdf