Rendering Plants

Subscribe to our Newsletter


Contact Us

Vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Địa chỉ công ty:
A & S Thai Works Co., Ltd.
99/199 Moo1, Theparak Road, Km. 22,
Bangsaothong, Samutprakarn
10540 Thailand.

Tel :+662 313 1540
Fax :+662 313 1550
Info :sales@asthaiworks.com

Sverre Golten
Giám đốc điều hành
(Mob) + 66 81 825 7104

Sarot Pongmanee
Giám đốc kỹ thuật
(Mob) +66 81 810 2283

Wichai Konyoung
Giám đốc kinh doanh và tiếp thị
(Mob) +668 9813 0182Contact form

Not a valid email address A valid email address!

Download Map : Click here

Download Map : Click here